Home » Lifestyle » Vani Wallet
Vani Wallet icon

Vani Wallet

Vanila studio

(1)
1 vani, thousands of benefits

The description of Vani Wallet

This service is only available in Vietnam

● Every membership cards in 1 Barcode!
Connect your favorite memberships and earn membership points within 3 Seconds.
●Use Vani Barcode and collect Ice Cream
If you use Vani Barcode, you will earn Ice Cream and receive additional Vani Coins.
●Light up Dynamite and boost your benefits
Go shopping within the Dynamite time. You can receive up to 30,000 Coins at random.
●Swap your Vani Coin to membership point!
Use Barcode, Earn Coins, Swap to Membership Points.
●Do not miss the good news
We will inform you about related events, coupons and news quickly and easily.

Vietnamese
● Mọi thẻ thành viên trên Một Mã Vạch!
Liên kết với Thẻ thành viên mà bạn yêu thích và tích điểm chỉ trong 3 giây.
● Sử dụng Mã vạch Vani và thu thập Ice Cream
Khi sử dụng Mã vạch Vani, bạn sẽ nhận được Ice Cream và nhận thêm Vani Xu.
● Đốt Dynamite và rinh thêm ưu đãi
Mua sắm tại cửa hàng của thương hiệu trong thời gian giới hạn của Dynamite, bạn có thể nhận tới 30.000 Xu (ngẫu nhiên).
● Đổi Vani Xu sang điểm thành viên!
Sử dụng Mã vạch, nhận Vani Xu, đổi sang điểm thành viên.
● Đừng bỏ lỡ những tin tức mới nhất
Vani sẽ cập nhật cho bạn những sự kiện, ưu đãi và tin tức mới từ nhãn hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Category: Free Lifestyle App
Publish Date: June 23, 2022
Latest Version: 1.0.11
Get it on: Get Vani Wallet
Requirements: Android 8.0 and up
Content Rating: Everyone
Installs: 100000
Offered By: Vanila studio
Similar Or Related
Searching...
online