Home » Productivity » HELP OIL INSPECTION
HELP OIL INSPECTION icon

HELP OIL INSPECTION

DIAPP

(1)
Ứng dụng hướng dẫn để kiểm tra khoan

The description of HELP OIL INSPECTION

Ứng dụng này muốn tạo một hướng dẫn kiểm tra giàn khoan dầu, cho tất cả những kiểm tra viên đang bước vào thế giới này dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như API, DS-1, ASTM, ASME, v.v. Ứng dụng này phải được sử dụng cùng với các tiêu chuẩn hiện hành và không có ý định thay thế chúng, việc sử dụng ứng dụng này chỉ mang tính giáo dục và cho thấy việc kiểm tra cơ bản của các bộ phận khoan khác nhau, thiết bị xử lý và nâng và đường ống được sử dụng trong lĩnh vực hydrocacbon.
n: August 29, 2021
Array: 1.14
Get it on: Get HELP OIL INSPECTION
Array: Android 4.2 and up
Content Rating: Everyone
Installs: 100
Offered By: DIAPP
Similar Or Related
Searching...
online